2020-08-26
Online

Start: 09.00-09.45

Pris: 0 kr

Pandemi och recession har utmanar våra organisationers talangförsörjning ännu mer. Ny forskning visar dock på att både linjechefer och HR kan förstärka talangförsörjning. Vi har kompletterat främst amerikansk forskning av superchefer som är mästare på att skapa och utveckla talangflöden med svensk forskning om hur linjechefer och HR kan komplettera varandra med olika talangmässigt. Mångfald, helhetssyn och samverkan är fyra nyckelord för att skapa mer engagerande talangledarskap av linjechefer och talent management av HR.

Anmäl dig via e-post till info@decisiondynamics.se

2020-09-02
Online

Utveckla dina JTI™-kunskaper och öka förståelsen för Jungs typologi.

Start: 09.00-11.00

Pris: 1 500 kr

Nu har du som är JTI™-certifierad möjligheten att fördjupa dina kunskaper om den så betydelsefulla fjärde funktionen.

Anmäl dig via e-post till info@decisiondynamics.se

2020-09-16
Online

Start: 09.00-09.45

Pris: 0 kr

Låt dig inspireras av Decision Dynamics Beslutsstilsmodell™.

Som deltagare får du även möjlighet att ta fram din egen Beslutsstilsprofil, värd 855 kr, helt kostnadsfritt.

Anmäl dig via e-post till info@decisiondynamics.se

2020-09-23
Online

För dig som vill veta mer

Start: 09.00-09.45

Pris: 0 kr

Är du nyfiken på JTI™, Jungs typologier och att använda ett likvärdigt verktyg med exempelvis MBTI®, fast som är billigare, snabbare och mer användarvänligt?

Välkommen till vårt kostnadsfria webinarium! Som deltagare får du också ditt eget referensexemplar av boken Förståelse av Jungs typer, värd 150 kr.

Anmäl dig via e-post till info@decisiondynamics.se

2020-10-01
Online

Start: 09.00-09.45

Pris: 0 kr

Ta del av ett kostnadsfritt webinarium om grunderna i en 360°-process och låt dig inspireras av möjligheterna att använda Decision Dynamics 360™ för bland annat coachning och kompetensutveckling.

Anmäl dig via e-post till info@decisiondynamics.se

2020-10-07
Online

För MBTI®-certifierade

Start: 14.00-16.00 - ½ dag

Pris: 0 kr

Använder du redan MBTI® har du möjlighet att delta i detta möte som är kostnadsfritt.

Genom att närvara vid mötet får du den information som behövs för att enkelt komma igång med att använda JTI™.

Anmäl dig via e-post till info@decisiondynamics.se

2020-10-13
Lund

Start: 09.00-17.00 - 3 dagar

13-14 oktober och 4 november

Pris: 19 800 kr

Anmäl dig via e-post till info@decisiondynamics.se

2020-10-20
Lund

Start: 09.00-17.00 - 3 dagar

20-21 oktober och 3 december

Pris: 19 800 kr

Anmäl dig via e-post till info@decisiondynamics.se

2020-11-09
Stockholm

Start: 09.00-17.00 - 4 dagar

9-11 november och 14 december

Pris: 28 500 kr

Anmäl dig via e-post till info@decisiondynamics.se

2020-11-12
Lund

Återkoppling och process

Start: 09.00-17.00 - 1 dag

Pris: 9 000 kr

Endagsutbildning med fokus på best practice och återkoppling, för dig som är ny inom 360°-processer eller vill ta användandet av Decision Dynamics 360™ till nästa nivå.

Anmäl dig via e-post till info@decisiondynamics.se

Pages