Decision Dynamics familj av verktyg

 

Decision Dynamics världsledande verktyg identifierar talanger, mäter potential och hjälper personer att nå sin fulla potential genom att locka till lärande och utveckling. De är baserade på mer än 40 års vetenskaplig forskning och fokuserar på att skapa mätbara resultat. De används av organisationer över hela världen - över 100 länder finns i databasen och verktygen har använts av mer än en miljon nöjda användare.

Verktygens starka genomslagskraft har nåtts genom en tydlig vision som fortsätter att vara vår ledstjärna: De ska skapa engagemang.

Familjen av verktyg fungerar tillsammans och förstärker varandra - oavsett om fokus är på enskilda personer, grupper eller organisationen och dess kultur. De skapar synergier mellan bedömning, urval och utveckling. De är flexibla och lättillgängliga på en modern plattform. De ger ett enkelt, gemensamt och gränsöverskridande språk som gör det lättare att förstå och utveckla oss själva och andra.

Mer om Decision Dynamics verktyg

Decision Dynamics har tidigt valt att fokusera på robusta mätmetoder och underliggande pedagogiska modeller som tagits fram genom mer än 40 års forskning och samarbete med framgångsrika organisationer. Ett av de viktigaste syftena är att neutralisera HR eller ledares bias och att föra in forskning och kvalitet i beslut och utveckling av talanger.

Decision Dynamics har valt att arbeta med dynamiska verktyg som är framtagna för självinsikt och utveckling snarare än klassificering av personlighet eller fastställande av intelligens. Vi ser det helt enkelt som mer användbart och tydligare relaterat till att skapa verksamhetsrelevanta resultat.

Vi erbjuder verktyg och arbetsmetoder som identifierar, lyfter fram och släpper loss den underliggande och många gånger dolda potentialen som finns hos alla människor och i alla organisationer. Därigenom skapas engagemang och resultat hos våra användare. En tydlig utväxling på HR-investeringar är målsättningen.

Traditionellt använder organisationer och specialister olika verktyg för att bedöma, välja och utveckla människor. Dessvärre går mycket mervärde förlorat när man på detta sätt använder olika verktyg. Genom att istället fokusera på integrering av samma verktyg inom flera användningsområden inom HR har vi gjort ITM (integrated talent management) till en verklighet. Det gemensamma språket bygger större medvetenhet och relevans i verksamheten. Vi arbetar hela tiden med förnyelse av rapporter, moderna verktyg och praktiska lösningar som frigör tid för både ledare och HR att fokusera på resultat - att identifiera och utveckla talanger, stärka engagemang och att bygga systematik genom strategiska program.